น้ำด่าง ประโยชน์น้ำด่าง

การศึกษาและทดลอง เกี่ยวกับ น้ำด่าง

1. การที่มีกรดหรือมีประจุบวก มากเกินไป

โดยธรรมชาติของร่างกายก็จะพยายามดึงอิเล็กตรอนจากเซลล์ต่างๆภายในร่างกายไปใช้มากขึ้น หากเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้ก็จะทำให้โมเลกุลในร่างกายสูญเสียอิเล็กตรอน ก็มีโอกาสที่จะเกิดสภาวะอนุมูลอิสระที่ลุกลามต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ในที่สุดในทางตรงกันข้ามน้าที่มีสภาพความเป็นด่างหรือมีประจุลบจากOH-อย่างเพียงพอก็จะช่วยในการชะลอการสูญเสียอิเล็กตรอนจากเซลล์ต่างๆภายในร่างกายเราได้เช่นกันน้ำด่างมีประโยชน์เพื่อช่วยชดเชยค่าอิเล็กตรอนนั่นเอง

2. การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ น้ำด่าง ในทางการแพทย์

ดร.อ็อตโต วอร์เบิร์ก (Dr. Otto Warburge)  ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาในปี พ.ศ. 2474  ผู้ค้นพบสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งว่า ร้อยละ 99 เกิดจากการที่ร่างกายมีสภาวะเป็นกรดมากกว่าสภาวะปกติถึง 1,000 เท่า และมะเร็งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในภาวะขาดออกซิเจน เซลล์ปกติจะมีค่า pH อยู่ที่ 7.35 เมื่อเซลล์มะเร็งมีค่า pH สูงกว่า 7.5จะฝ่อตาย และหากสูง ถึง 8 จะตายทันที

3. การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ น้ำด่าง ในทางการแพทย์

Jamie A. Koufman ได้ศึกษาเรื่อง Potential Benefits of pH 8.8 Alkaline DrinkingWater as an Adjunct in the Treatment of Reflux Disease ผลการศึกษาพบว่า น้ำดื่ม alkaline water pH 8.8 มีความแตกต่างจากน้ำดื่มธรรมดา โดยมีคุณสมบัติในการยับยั้งน้ำย่อย pepsin ให้อยู่ในรูป inactive แบบ irreversible ดังนั้นการบริโภคของน้ำอัลคาไลน์อาจมีผลประโยชน์ทางการรักษาสาหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย้อนได้

4. การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ น้ำด่าง ในทางการแพทย์

Kyu-Jae LEE และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง Anticancer Effect of Alkaline Reduced Water พบว่า Alkaline reduced water (ARW) มีผลในการต้านมะเร็งอย่างมีนัยสาคัญโดยการทดลองใช้เซลล์ B16 melanoma เข้าไปยังใต้ผิวหนังและ intraperitoneally ของหนูและเลี้ยงด้วย Alkaline reduced water พบว่าการเจริญเติบโตของเนื้องอกมีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆและหนูมีชีวิตยืนยาวขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ Alkaline reduced water ยังแสดงให้เห็นการยับยั้งการแพร่กระจายของเนื้อร้ายโดยลดจำนวนของ B16 melanoma ลง

5. การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ น้ำด่าง ในทางการแพทย์

ดร. ฮิโรมิ ชินย่า (Dr. Hiromi Shinya) ในปี พ.ศ. 2511 ได้ใช้น้าด่าง (Alkaline Water) ที่ผลิตจากเครื่องไฟฟ้า รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในลำไส้ และตรวจสอบโดยกล้อง พบว่าสามารถรักษามะเร็งได้ ในปี พ.ศ. 2547 มีการนาเสนอการใช้น้าด่าง (Alkaline Water) ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง ที่มหาวิทยาลัยคิวชู (Kyushu Institute of Technology) จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ:  นอกจากนี้การศึกษาถึงประสิทธิผลของน้ำด่างมีประโยชน์ในการรักษาทางการแพทย์แล้ว ยังได้มีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า น้ำด่างเข้มข้น ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งมีผู้ป่วยหลายรายหลงเชื่อดื่มเข้าไปจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 แพทย์ฝากแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับ“การดื่มน้ำด่าง” โดยเฉพาะน้ำด่างเข้มข้นบรรจุขวดเนื่องจากหากผสมสัดส่วนไม่ดีจะมีคุณสมบัติกัดกร่อน ระคายเคืองจนปากหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ ไหม้เป็นแผลเป็นได้

 

แนะนำ เครื่องกรองน้ำด่าง ที่ดี คุณภาพเยี่ยม