หน้าแรก

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

Kangzen Alkali Plus

มหัศจรรย์เครื่องกรองน้ำดื่ม อัลคาไลน์พลัส เครื่องกรองน้ำ ประดิษฐกรรมแห่งอนาคต กรองน้ำสะอาดมาตรฐานสากล NSF พร้อมดื่ม” กระบวนการกรองระบบ 4 ขั้นตอน …

เครื่องกรองน้ำ อัลคาไลน์ หยอดเหรียญ

Kangzen Water Purify 3 Plus (Magnetic-UV-Alkali)

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ มหัศจรรย์ ตู้น้ำหยอดเหรียญ ประดิษฐกรรมแห่งอนาคต กรองน้ำสะอาดมาตรฐานสากล NSF พร้อมดื่ม” กระบวนการกรอง 3 ระบบ 10 ขั้นตอน ภายในประกอปด้วยการกรอง 3 ระบบ ได้แก่ Magnetic – UV – Alkali

มาตรฐานการรับรอง