ตู้น้ำดื่ม อัลคาไลน์ หยอดเหรียญ

รายละเอียด ตู้น้ำดื่ม อัลคาไลน์ หยอดเหรียญ

 • โครงสร้างไฟเบอร์กลาส คุณภาพสูง
 • ขนาด 70cm X 70cm X 170cm
 • กำลังการผลิตสูงสุด 600 ลิตร/วัน
 • กระแสไฟฟ้า 220 V/50Hz
 • ใช้หลอดประหยัดไฟ LED – 24 (ใช้ไฟ 1W)
 • เครื่องทำงานปกติใช้ไฟฟ้า 8W
 • เครื่องปั๊มน้ำทำงานใช้ไฟฟ้า 50W
 • เครื่อง UV ทำงานใช้ไฟฟ้า 16W
 • กำลังการจ่ายน้ำ 0.16667 ลิตร/วินาที
 • กรองน้ำจากแหล่งจ่ายน้ำประปา (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เพื่อให้การทำงานของ ไส้กรอง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีอายุการใช้งานเป็นไปตามระยะเวลาของการเปลี่ยน ไส้กรอง ตามที่กำหนด
 • ระบบเปิด ปิดไฟอัตโนมัติ พร้อมโลโก้ คังเซน – เคนโก

อุปกรณ์ ตู้น้ำดื่ม อัลคาไลน์ หยอดเหรียญ

 1. ชุดอุปกรณ์หยอดเหรียญ (ระบบป้องกันเหรียญปลอม) ช่องหยอดเหรียญ 1,2,5,10 บาท จำนวน 2 ชุด
 2. จอแสดงตัวเลข 2 หน้าจอ บอกจำนวนเงินคงเหลือ บอกจำนวนน้ำคงเหลือ (ตามแบบของ ส.ค.บ.)
 3. ถังสำรองน้ำ 200 ลิตร (ถังเก็บน้ำแบบปิดสนิทถูกต้องตามหลักสากล และสุขอนามัย)
 4. มิเตอร์น้ำ 1 ชุด
 5. มิเตอร์ไฟ 1 ชุด
 6. กล่องควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด
 7. กล่องใส่เหรียญ 1 ชุด (ชุดบอร์ดสล็อตคุณภาพสูง)
 8. ปั๊มน้ำสำหรับกรองน้ำ พร้อมระบบเซ็นเซอร์ ตรวจจับการรั่วซึม ตัดการทำงานเครื่องเมื่อพบว่ามีการรั่วซึม
 9. โลเพรสเซอร์ โซลินอยด์ 1 ชุด
 10. ปั๊มจ่าย 220 V 1 ชุด

ตู้น้ำดื่ม อัลคาไลน์ หยอดเหรียญ 10 ขั้นตอน 3 ระบบ

[accordion]

[accordion-item title=”ไส้กรอง ที่ 1 Kangzen Sediment Filter”]

มีความละเอียด 5 ไมครอน

มีคุณสมบติ ช่วยกรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ตะกอนหยาบ โคลน ตะไคร่น้ำ กรวด ดิน ทราย และสนิมเหล็ก

กำลังผลิต 40,000 ลิตร

[/accordion-item]
[accordion-item title=”ไส้กรอง ที่ 2 Kangzen Carbon Filter”]

มีความละเอียด 5 ไมครอน

มีคุณสมบติ ช่วยกรองสี ลดกลิ่นต่าง ๆ รวมถึง ช่วยกรองสารเคมีที่ติดมากับน้ำ

กำลังผลิต 40,000 ลิตร

[/accordion-item]
[accordion-item title=”ไส้กรอง ที่ 3 Kangzen Carbon Block Filter”]

ไส้กรองคาร์บอน คุณภาพสูง ช่วยกรอง สี กลิ่นคลอรีน ตะกอนหยาบ เช่น โคลน ตะไคร่น้ำ กรวด ทราย และสนิมเหล็ก

กำลังผลิต 40,000 ลิตร

[/accordion-item]
[accordion-item title=”ไส้กรอง ที่ 4 Kangzen AIkaline Plus Filter”]

มีคุณสมบัติ ช่วยกรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ตะกอนหยาบ โคลน ตะไคร่น้ำ กรวด ดินทราย และ สนิมเหล็ก

กำลังผลิต 60,000 ลิตร

[/accordion-item]
[accordion-item title=”ไส้กรอง ที่ 5 Kangzen RO Membrain Filter”]

มีความละเอียด 0.0001 ไมครอน

มีคุณสมบัติ ช่วยกรองตะกอน สี กลิ่น โลหะหนัก ย่าฆ่าแมลง สารเคมีต่าง ๆ

กำลังผลิต 60,000 ลิตร

[/accordion-item]
[accordion-item title=”ไส้กรอง ที่ 6 Kangzen Alkaline Carbon-1 Filter”]

มีคุณสมบัติ ช่วยกรองสี รส กลิ่นต่าง ๆ มีแอคติเวทคาร์บอนที่มีแร่ธาตุ แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบหลัก ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นด่าง (อัลคาไลน์)

กำลังผลิต 50,000 ลิตร

[/accordion-item]
[accordion-item title=”ไส้กรอง ที่ 7 Kangzen Alkaline Carbon-2 Filter”]

มีคุณสมบัติ ช่วยกรองสี รส กลิ่นต่าง ๆ มีแอคติเวทคาร์บอนที่มีแร่ธาตุ แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบหลัก ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นด่าง (อัลคาไลน์)

กำลังผลิต 50,000 ลิตร

[/accordion-item]
[accordion-item title=”ไส้กรอง ที่ 8 Kangzen Nano Silver Ceramic Filter”]

มีคุณสมบัติ ช่วยฆ่าเชื้อโรค และแบคทีเรียต่าง ๆ ด้วย Silver Nano (เทคโนโลยีการสังเคราะห์เงินหรือซิลเวอร์ (Silver) ให้มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร (Nanometer))

กำลังผลิต 50,000 ลิตร

[/accordion-item]
[accordion-item title=”ไส้กรอง ที่ 9 Kangzen Magmetic Filter”]

มีคุณสมบัติ ช่วยปรับโครงสร้าง โมเลกุล ของน้ำ ให้มีขนาดเล็ก ช่วยนำพาสารอาหาร เข้าสู่ร่างกาย

กำลังผลิต 18 เดือน

[/accordion-item]
[accordion-item title=”ไส้กรอง ที่ 10 Kangzen UV Filter”]

มีคุณสมบติ ฆ่าเชื้อโรค และ แบคทีเรีย ในน้ำ ด้วยแสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV) ตามมาตรฐานสากล

กำลังผลิต 18 เดือน

[/accordion-item]

[/accordion]