เครื่องกรองน้ำด่าง คืออะไร

เครื่องกรองน้ำด่าง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขจัดสารปนเปื้อน เชื้อโรค แบคทีเรีย หิน ปูน และสารเคมีต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำที่เราใช้ดื่ม โดยสารปนเปื้อนจะถูกแยกออกเป็นขั้น ๆ ตามชนิดของไส้กรอง โดยทั่วไปแล้วมีประมาณ 4-6 ขั้นตอนก่อนจะได้น้ำบริสุทธิ์ที่ปราศจากสารปนเปื้อน และทำให้น้ำที่ได้มีคุณสมบัติเป็น น้ำด่าง ออกมาให้เราใช้บริโภค

 

น้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ (Alkaline Water) คืออะไร

น้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ คือ น้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติความเป็นด่าง เป็นน้ำที่มีค่า pH ค่อนไปทางด่างอ่อนๆ ที่มีค่า pH มากกว่า 7 ประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารต่างๆ มากมายที่ร่างกายต้องการ ซึ่งพบว่าเป็นคุณสมบัติของน้ำแร่ที่พบอยู่ในแหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ น้ำดื่มอัลคาไลน์ เกิดจาก การนำหินแร่จากธรรมชาติมาผ่านกรรมวิธีพิเศษทำให้เกิดสภาพความเป็นด่าง ช่วยในการปรับสมดุลสภาพความ เป็นกรด-ด่างภายในร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ทำให้ร่างกายทำงานได้ อย่างเป็นปกติ ที่จะช่วยให้ร่างกาย สามารถต่อต้านโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ เครื่องทำน้ำด่าง

 • ช่วยกรองน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรค
 • ช่วยสร้างน้ำดื่มที่เสริมแร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมให้กับร่างกาย
 • ให้น้ำดื่มที่มีค่าORPเป็นลบจึงช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • ให้น้ำดื่มที่เป็นน้ำอัลคาไลน์(น้ำด่าง)ช่วยปรับสมดุลของร่างกาย
 • ให้น้ำดื่มที่ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย(Detox)
 • ให้น้ำดื่มที่มีประสิทธิภาพในการดูดซึมและนำพาสารอาหารได้ดีขึ้น
 • ให้น้ำดื่มที่ช่วยยืดอายุของเซลล์ให้เสื่อมช้าลงและชะลอความแก่(Anti-Aging)
 • ให้น้ำดื่มที่ช่วยดูแลสุขภาพและป้องกันโรคภัยต่างๆ
 • เครื่องกรองน้ำยังมีน้ำหนักเบา ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ คังเซน รุ่น Kangzen Alkaliplus

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำด่าง หรือ เครื่องทำน้ำด่าง หรือ เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์ ตราคังเซน เป็นเครื่องกรองน้ำที่สามารถทำน้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ ทำให้ได้มากกว่าน้ำสะอาด คิอได้น้ำด่าง หรือน้ำอัลคาไลน์ ที่ดีต่อสุขภาพที่ดี เครื่องกรองน้ำด่าง มี 4 ไส้กรอง ได้แก่

 • ไส้กรองที่ 1 ทำหน้าที่กรองหยาบ ฝุ่น คลอรีน หรือสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ำ
 • ไส้กรองที่ 2 ทำหน้าที่ผลิตน้ำด่าง หรือ น้ำอัลคตาไลน์ เติมแร่ธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียม
 • ไส้กรองที่ 3 ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย โลหะหนัก รวมถึงเชื้อโรคต่าง ๆ
 • ไส้กรองที่ 4 ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค และแบคทีเรียต่าง ๆ ช่วยทำให้น้ำสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย

ประโยชน์ เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ตราคังเซน (benefit of Kangzen Alkaliplus)

 • เครื่องกรองน้ำด่าง ช่วยปรับความสมดุลให้กับร่างกาย เพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • เครื่องกรองน้ำด่าง ช่วยเพิ่มแร่ธาตุ แมกนีเซียม และ แคลเซียม ให้กับร่างกาย
 • เครื่องกรองน้ำด่าง ให้น้ำดื่มที่ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย
 • เครื่องกรองน้ำด่าง ให้น้ำดื่มที่ช่วยชะลอความแก่
 • เครื่องกรองน้ำด่าง น้ำหนักเบา ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
 • เครื่องกรองน้ำด่าง ให้น้ำดื่มที่มีประสิทธิภาพในการดูดซึมและนำพาสารอาหารได้ดีขึ้น
สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม

ไส้กรองเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ รุ่น Kangzen Alkalipli Plus

ไส้กรอง Sediment Filter

กรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ตะกอนหยาบ โคลน ตะไคร่น้ำ กรวด ทราย และสนิมเหล็ก

ไส้กรอง อัลคาไลน์ (Alkaline Filter)

กรองสี รส กลิ่น สารคลอรีน

มีแอคติเวทคาร์บอน ช่วยเติมแร่ธาตุแมกนีเซียม แคลเซียม ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นน้ำด่าง

ไส้กรอง UF Filter

กรองสิ่งสกปรก สารแขวนลอย โลหะหนัก รวมถึงเชื้อโรค

ไส้กรอง Nano Silver Ceramic

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค และแบคทีเรียต่าง ๆ เพื่อใหเได้น้ำที่สะอาด

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ คังเซน รุ่น Kangzen Smart Alkaliplus

kangzen alkaline Plus Smart

เครื่องกรองน้ำด่าง หรือ เครื่องทำน้ำด่าง หรือ เครื่องทำน้ำอัลคาไลน์ ตราคังเซน เป็นเครื่องกรองน้ำที่สามารถทำน้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ ทำให้ได้มากกว่าน้ำสะอาด คือได้น้ำด่าง หรือน้ำอัลคาไลน์ ที่ดีต่อสุขภาพที่ดี เครื่องกรองน้ำด่างมี 4 ไส้กรอง ได้แก่

 • ไส้กรองที่ 1 ทำหน้าที่กรองหยาบ ฝุ่น คลอรีน หรือสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ำ
 • ไส้กรองที่ 2 ทำหน้าที่ผลิตน้ำด่าง หรือ น้ำอัลคตาไลน์ เติมแร่ธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียม
 • ไส้กรองที่ 3 ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย โลหะหนัก รวมถึงเชื้อโรคต่าง ๆ
 • ไส้กรองที่ 4 ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค และแบคทีเรียต่าง ๆ ช่วยทำให้น้ำสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย

ประโยชน์ เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ ตราคังเซน (benefit of Kangzen Alkaliplus)

 • เครื่องกรองน้ำด่างช่วยปรับความสมดุลให้กับร่างกาย เพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • เครื่องกรองน้ำด่างช่วยเพิ่มแร่ธาตุ แมกนีเซียม และ แคลเซียม ให้กับร่างกาย
 • เครื่องกรองน้ำด่างให้น้ำดื่มที่ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย
 • เครื่องกรองน้ำด่างให้น้ำดื่มที่ช่วยชะลอความแก่
 • เครื่องกรองน้ำด่างน้ำหนักเบา ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
 • ให้น้ำดื่มที่มีประสิทธิภาพในการดูดซึมและนำพาสารอาหารได้ดีขึ้น
สั่งซื้อ หรือสอบถามเพิ่มเติม

ไส้กรองเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ รุ่น Kangzen Alkalipli Smart

Kangzen Sediment Filter

ไส้กรอง Sediment Filter

กรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น ตะกอนหยาบ โคลน ตะไคร่น้ำ กรวด ทราย และสนิมเหล็ก

kangzen alkaline filter

ไส้กรอง อัลคาไลน์ (Alkaline Filter)

กรองสี รส กลิ่น สารคลอรีน

มีแอคติเวทคาร์บอน ช่วยเติมแร่ธาตุแมกนีเซียม แคลเซียม ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นน้ำด่าง

Kangzen UF Filter

ไส้กรอง UF Filter

กรองสิ่งสกปรก สารแขวนลอย โลหะหนัก รวมถึงเชื้อโรค

NanoSilverCeramic Filter

ไส้กรอง Nano Silver Ceramic

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค และแบคทีเรียต่าง ๆ เพื่อใหเได้น้ำที่สะอาด

บทความ

ผลงานของเรา

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

ติดต่อเรา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.